fPlanB

Företagaren Plan B

Hållbart företagande

Ett verktyg för personlig planering - i ett generationsperspektiv

fPlanB

Ett projekt finansierat av eip-agri

Projektet Företagaren Plan B har som mål att utveckla ett webbaserat verktyg för den personliga planen, i ett generationsperspektiv. Med hjälp av fyra olika moduler gör man sin personliga plan för:


Eip-Agri

Projektet avslutas nästa sommar, verktyget beräknas vara publicerbart under 2021.

Verktygets struktur

Mer info