Kontakt

Kontaktuppgifter för viktiga partners

Namn, adress m.m. Uppgift/kompetens
Calumi AB
Jan Larsson
jan.larsson@calumi.se
www.calumi.se
070-551 17 24
Sliparegatan 9
234 36 Lomma
Ansvarig för system och programmering
Kontaktas vid upptäckta tekniska fel.

Knut Wålstedt Lantbrukskonsult
www.knut-walstedt-lantbrukskonsult.se
kwalstedt@fplanb.se
070-225 91 54

Kronborgsvägen 2
217 42 Malmö

Ansvarig för fakta, regeltolkningar mm
Kontaktas vid upptäckta faktafel och -frågor
Kursledare

Torsten Thuresson
torsten@thuresson.biz
070-548 02 05

Norra Strandbadsvägen 282
271 77 Löderup

Kursledare Ägarskifte - mellan två generationer

Studieförbundet Vuxenskolan
Maria Karlsson
www.sv.se/
maria.karlsson@sv.se
010-173 39 13


Ansvarig för kursorganisation

HIR Skåne
HIR Skåne
Bengt Jönsson
bengt.jonsson@hushallningssallskapet.se
010-476 20 00 vxl

Borgeby Slottsväg 11
237 91 Bjärred

Ägarskiften
Ekonomi
Juridik
Miljö

Landshypotek Bank
Jan-Olof Arvidsson
www.landshypotek.se
jan-olof.arvidsson@landshypotek.se
046-32 75 44

Stora Södergata 8B
Box 1017

Finansiering
Rådgivning

LRF Skåne
www.lrf.se
Anita Persson
anita.persson@lrf.se
010-184 41 50

Friluftsvägen 2
243 30 Höör

Kontaktperson